Eläköön iloinen, leikkivä, tutkiva ja oppiva lapsi!

Päiväkoti Kaarnalaiva​

Päiväkoti Kaarnalaiva on 40-paikkainen päiväkoti Oulun Lintulassa. Tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta pienessä kodinomaisessa yksikössä, jossa jokainen aikuinen tuntee jokaisen lapsen. Toimintamme perustuu kunkin lapsen yksilöllisen kasvun ja kehityksen tukemiseen, henkilökohtaisten taipumusten ja mieltymysten huomioimiseen sekä vahvaan yhteistyöhön perheiden kanssa.

Tutustu meihin

Haluamme tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä ja kasvamista ihmisenä ja siksi painotammekin toiminnassamme monipuolisuutta varhaiskasvatuksen sisältöalueet tasapuolisesti huomioiden. Kaarnalaivan arkea rytmittävät jumppatunnit, lapsijooga, laulu- ja musiikkituokiot, loruhetket, kädentaitojen puuhat, tiedekokeilut, draama ja omat esitykset, retket luontoon ja lähiympäristöön, kestävän kehityksen teemat sekä erilaisiin kulttuuritapahtumiin osallistuminen. Lukeminen, leikki ja laulu kuuluvat jokaiseen päivään.