Esiopetus

Esiopetus, mitä se on meillä?

Toiminnan pohjana ovat valtakunnalliset esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet, Oulun kaupungin esiopetussuunnitelma sekä päiväkotimme oma esiopetussuunnitelma. Lisää tietoa esiopetuksesta ja sen sisällöstä löytyy Oulun kaupungin nettisivuilta.

Eskarissa luomme innostavan ja turvallisen oppimisympäristön, jossa lapsen uteliaisuus herää tutkimaan ja oppimaan uutta. Lapset oppivat esiopetuksessa leikkien, liikkuen, tutkien, työtehtäviä tehden, itseään ilmaisten sekä taiteisiin perustuvassa toiminnassa. Tavoitteena on, että uusien tietojen ja taitojen oppiminen herättää lapsissa halun oppia lisää ja lapsi tunnistaa omia vahvuuksiaan!

Meillä esiopetus on kokonaisvaltaista toimintaa. Esiopetusryhmissä on tärkeää yhteisöllisyys ja kaverit. Esiopetusta suunniteltaessa jätetään tilaa lapsilta tuleville ajatuksille ja toiveille, pysähdytään lapsilta tulleiden ideoiden äärelle. Yhdessä iloitaan onnistumisista ja kannustetaan toisia sekä selvitään epäonnistumisista lannistumatta. Esiopetuksessa toimitaan pienryhmissä, ulkoillaan säällä kuin säällä dokumentoidaan oppimisen kokemuksia ja juhlitaan saavutuksia.

Eskarissa tehdään yhteistyötä lähikoulun kanssa, jolloin kouluympäristö tulee tutuksi ja kouluun siirtyminen helpottuu. Teemme myös yhteistyötä lähialueen muiden eskareiden kesken.

Esiopetuksen lähtökohta on, että siihen osallistutaan säännöllisesti ja se opettaa hyödyllisiä arjen taitoja. Tavoitteena on olla vähintään puoli päivää pihalla, kuten Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmassakin linjataan. Ryhmän toiminnan perusajatuksena on se, että ulkona lapsi liikkuu, tutkii ja ihmettelee asioita luonnostaan. Ulkona opitaan luonnosta, mutta sen lisäksi myös motoriset taidot (liikunta ja kädentaidot), sosiaaliset taidot ja leikkitaidot kehittyvät. Leikkiaikaa on joka päivä myös sisällä. Esiopetuksessa vahvistetaan kaveritaitoja ja oppimaan oppimisen taitoja jokaisen henkilökohtaisella opin polulla.