Hakeminen

Päiväkotiin haetaan sähköisesti

Kaarnalaivaan haetaan Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen sähköisen asioinnin kautta. Myös esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisesti. Jos tarvitset neuvoja hakemiseen liittyvissä asioissa, voit ottaa yhteyttä päiväkodin johtaja Jonna Suokkaaseen / p. 040 905 2243 tai yrittäjä Marita Korvaan / p. 040 455 8244. Jos sähköisessä asioinnissa ilmenee ongelmia, ota yhteyttä varhaiskasvatuksen palveluohjaukseen p. 08 558 45300 – valitse numero 1.

Varhaiskasvatusmaksut

Kuulumme Oulun kaupungin varhaiskasvatuksen palvelusetelijärjestelmään. Palveluseteli on tulosidonnainen ja sisaralennukset huomioidaan asiakasmaksujen omavastuuosuutta määritettäessä. Kaarnalaivassa ei peritä lapsikohtaista lisäomavastuuta, vaan hoitomaksuksi määräytyy sama kk-maksu kuin mikä tulojen perusteella olisi kunnallisessakin hoitopaikassa.

Palvelusopimus voidaan tehdä myös 14 – 15 päivälle kuukaudessa, jolloin omavastuu määräytyy sovittujen hoitopäivien mukaan.

Lue lisää varhaiskasvatusmaksuista